Iemand machtigen – Apotheek de Waal

Iemand machtigen

Wilt u dat iemand anders uw medicijngegevens opvraagt of medicijnen afhaalt? Dan moet u hiervoor toestemming geven.

Hoe werkt het?

Bent u 16 jaar of ouder? Dan kunt u gebruik maken van de machtiging

Download hier het machtigingsformulier

Vul dit formulier volledig in.

Lever het formulier in bij uw Apotheek.

Als u als gemachtigde medicijnen of medicijngegevens gaat ophalen voor een ander? Neem dan altijd geldig legitimatiebewijs mee. Zonder geldig legitimatiebewijs kunnen wij de medicijnen of gegevens niet overhandigen.

EXTRA INFORMATIE

Machtiging voor verstrekken aan derden in de apotheek

Waarom deze machtiging?
Bent u zelf niet in de gelegenheid om uw medicijnen of gegevens op te halen bij uw apotheek? Dan kunt u iemand anders machtigen om dat voor u te doen. Vanwege strenger wordende privacyregels zijn wij genoodzaakt om uw toestemming hiervoor vast te leggen.
U kunt u ook kiezen om gebruik te maken van een afhaalautomaat*. Een machtiging is dan niet nodig. Uw Apotheek kan u hierover meer informatie geven.

Hoe gaan wij om met uw machtiging?
• Uw machtiging zal niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Wij verstrekken alleen uw medicijnen of gegevens aan de persoon die u gemachtigd heeft.
• U kunt alleen toestemming geven indien u 16 jaar of ouder bent.
• U blijft zelf aanspreekpunt voor de farmaceutische zorgverlening. Bij het overdragen van uw medicijnen, medicijnoverzicht of toedienlijst kan het zijn dat de gemachtigde uw gegevens inziet. Wij doen er alles aan om dit te voorkomen.

De persoon die u machtigt
De persoon die uw medicijnen of gegevens mag ophalen in uw Apotheek noemen we de gemachtigde. Gaat de gemachtigde medicijnen of gegevens voor u ophalen? Dan moet de gemachtigde een geldig legitimatiebewijs meenemen. Zonder geldig legitimatiebewijs kunnen wij de medicijnen of gegevens niet overhandigen. Uw Apotheek controleert de identiteitsgegevens aan de hand van het machtigingsformulier. De gemachtigde is bevoegd om uw Apotheek te verzoeken zijn of haar persoonsgegevens te verwijderen. Hiermee komt de machtiging dan ook te vervallen.

Intrekken van uw machtiging aan derden
U mag uw machtiging  op elk moment intrekken. Dit kan door contact op te nemen met uw Apotheek. Uw Apotheek zal de machtiging dan direct laten vervallen. Het intrekken van uw machtiging heeft geen gevolgen voor de zorg die u van uw Apotheek krijgt.
Het intrekken van uw machtiging aan derden brengt met zich mee dat:
• u uitsluitend zelf uw medicijnen of gegevens in uw Apotheek op kunt halen;
• u een ander persoon kan machtigen via een nieuw machtigingsformulier;
U kunt ook kiezen om gebruik te maken van een afhaalautomaat*. Een machtiging is dan niet nodig. Uw Apotheek kan u hierover meer informatie geven.

Voor meer informatie over uw privacy kunt u terecht op https://apotheekdewaal.uwapothekeronline.nl/privacy/