Klachten en suggesties – Apotheek de Waal

Klachten en suggesties

Uw mening doorgeven aan Apotheek de Waal

U kunt op verschillende manieren uw mening aan ons doorgeven.

  • Meld uw suggesties of opmerkingen bij de balie van uw Apotheek

    Onze apothekers en apothekersassistenten staan u graag te woord. Uw inbreng is waardevol en leerzaam voor ons. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om langs te komen dan kunt u uw opmerking e-mailen.

  • Doe mee met de Online Klantenmonitor

    Om de mening van onze klanten te peilen, gebruiken wij een Online Klantenmonitor. Een of twee keer per jaar vullen de deelnemers een enquête in over onze dienstverlening. Dat gebeurt per e-mail. Deelname aan de klanten-monitor is anoniem. Om deze anonimiteit te waarborgen, wordt het onderzoek uitgevoerd door Feeddex, een extern bureau.
    Wilt u ook meewerken aan onze Online Klantenmonitor? Geef dan uw e-mailadres door aan uw Apotheek.

Uw klacht indienen bij Apotheek de Waal

Onze Apotheek voert diverse controles uit om fouten en problemen te voorkomen. Toch kan het gebeuren dat u vindt dat wij tekort zijn geschoten. We hopen dat u dan contact met ons opneemt. Als wij niet weten dat u ontevreden bent, kunnen wij tenslotte ook niet proberen om uw klacht op te lossen.

Neem bij een klacht contact op met ons. Dat kan ook als uw klacht over een medewerker van de apotheek gaat. Wij nemen uw klacht serieus en leggen elke klacht schriftelijk vast.

Komt u er niet uit met de apotheker? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan onze onafhankelijke klachtenfunctionaris. Hoe u dat kunt doen, kunt u lezen op Apotheek.nl: klachten over uw apotheek.

Meer informatie over het indienen van een klacht of het inschakelen van de klachtenfunctionaris vindt u in onze klachtenfolder.

Levert de bemiddeling door de klachtenfunctionaris naar uw idee niet voldoende resultaat op? Dan kunt u besluiten om uw klacht in te dienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). De klachtenfunctionaris kan u daarbij helpen. Meer informatie over de afhandeling van uw klacht vindt u in onze klachtenfolder.